ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ

ΚΗΠΟΙ ΤΟΥ "ORSAN" ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Εταιρική ταυτότητα για τους κήπους του "Le Prieurè d'Orsan", στην κεντρική Γαλλία. Η οικογένεια των λογοτύπων σχεδιάστηκε με βάση τους συμβολισμούς των πρώην μοναστηριακών κήπων. Η γεωμετρία, η απλότητα και η αρμονία είναι οι βασικές αρχές που ακολουθήθηκαν στη διαδικασία του σχεδιασμού προκειμένου να δημιουργηθεί μία ταυτότητα σύγχρονη αλλά συνεπής με το παρελθόν. Οι απλές και διαχρονικές γεωμετρικές φόρμες του κύκλου και του τετραγώνου χρησιμοποιούνται ως βάση για όλα τα λογότυπα και σε συνδυασμό με γραμμικά γεωμετρικά στοιχεία σχηματίζουν προοπτική βάθους, όπως παρατηρείται στον κήπο, καθώς επίσης αρμονία και συμμετρία.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ