ΚΗΠΟΙ ΤΟΥ "ORSAN" ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Εταιρική ταυτότητα για την οικογένεια των λογοτύπων "Le Prieurè d'Orsan", στην κεντρική Γαλλία, που σχηματίστηκε με βάση τους συμβολισμούς των πρώην μοναστηριακών κήπων. Η γεωμετρία, η απλότητα και η αρμονία είναι οι βασικές αρχές που ακολουθούνται στη διαδικασία σχεδιασμού προκειμένου να δημιουργηθεί μία ταυτότητα σύγχρονη αλλά συνεπής με το παρελθόν. Οι απλές και διαχρονικές γεωμετρικές φόρμες του κύκλου και του τετραγώνου χρησιμοποιούνται ως βάση για όλα τα λογότυπα και σε συνδυασμό με γραμμικά γεωμετρικά στοιχεία σχηματίζουν προοπτική βάθους, όπως παρατηρείται και στον κήπο, καθώς επίσης αρμονία και συμμετρία.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ