ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ

Good art inspires;
Good design motivates.Otl Aicher

Η Motive Creative είναι ένα δημιουργικό γραφείο που βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης από το 2006 και προσφέρει υπηρεσίες οπτικής επικοινωνίας και σχεδιασμού υποστηρίζοντας την κάθε επιχείριση στον προσδιορισμό και την ενδυνάμωση της ταυτότητάς της.

Η δημιουργία αποτελεί κίνητρο σε κάθε ευκαιρία και στόχος είναι το καλό και αποτελεσματικό design, μέσα από μια μοναδική διαδικασία κάθε φορά, προσαρμοσμένη στις ανάγκες.

Motive Creative
Motive Creative
Motive Creative
Motive Creative
Motive Creative
Motive Creative
Motive Creative

Υπηρεσίες

Εταιρική ταυτότητα, Προωθητικό και προϊοντικό έντυπο, Προϊοντική συσκευασία, Ψηφιακές εφαρμογές, Σχεδιασμός ιστοσελίδας, Εικονογράφηση, Σχεδιασμός βιβλίου

get motivated on a new idea!

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ!