ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ

ΚΗΠΟΙ ΤΟΥ "ORSAN" ΠΛΑΝΟ

Σχεδιασμός της κάτοψης του κήπου για την δημιουργία πλάνου για την περιήγηση των επισκεπτών. Όλα τα μέρη του κήπου είναι σχεδιασμένα με λεπτομέρεια, σε μαύρο και άσπρο. Η αποτύπωση οπτικοποιεί τόσο τα τμήματα του κήπου όσο και τον τύπο της βλάστησης.

ΠΛΑΝΟ ΠΛΑΝΟ ΠΛΑΝΟ ΠΛΑΝΟ