ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Καθαρός και δομημένος σχεδιασμός σε συνδυασμό με ζωντανά και φιλικά χρώματα που επιδιώκουν να αποδώσουν το κλίμα του συνεδρίου που μελετά τις εκδοχές πρόσληψης σε εκπαιδευτικό επίπεδο, του έργου του Νίκου Καζαντζάκη.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ