ΕΠΑνΕΚ ΕΣΠΑ

IMBB FORTH ΔΙΕΤΕΣ REPORT

Σχεδιασμός για το διετές report του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας. Το επιστημονικό αλλά και ενημερωτικό περιεχόμενο δομήθηκε με λειτουργικό χαρακτήρα αλλά και με έμπνευση από την καλλιτεχνική πτυχή των εικόνων της βιολογίας των ερευνητών που περιλαμβάνονται.

ΔΙΕΤΕΣ REPORT ΔΙΕΤΕΣ REPORT ΔΙΕΤΕΣ REPORT ΔΙΕΤΕΣ REPORT ΔΙΕΤΕΣ REPORT ΔΙΕΤΕΣ REPORT ΔΙΕΤΕΣ REPORT ΔΙΕΤΕΣ REPORT ΔΙΕΤΕΣ REPORT ΔΙΕΤΕΣ REPORT ΔΙΕΤΕΣ REPORT ΔΙΕΤΕΣ REPORT ΔΙΕΤΕΣ REPORT ΔΙΕΤΕΣ REPORT ΔΙΕΤΕΣ REPORT ΔΙΕΤΕΣ REPORT ΔΙΕΤΕΣ REPORT ΔΙΕΤΕΣ REPORT ΔΙΕΤΕΣ REPORT ΔΙΕΤΕΣ REPORT ΔΙΕΤΕΣ REPORT